Giáo trình toán soroban online: Hiệu quả, thú vị và đầy bất ngờ cho bé

Bộ giáo trình toán soroban online có 4 phần, được thiết kế khoa học với các bài lý thuyết, thực hành, ôn tập, kiểm tra và minigame, phù hợp với các bạn nhỏ từ 5-12 tuổi. Có thể nói, giáo trình soroban online chính là một bộ phim hoạt hình với nhân vật thỏ trắng, các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng...cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn các bạn nhỏ thân yêu...

Các bố mẹ hãy đăng ký mua khóa học toán soroban online tại BTshop để nhận được khuyến mại giảm giá tốt nhất nhé!

GIẢI MÃ SỰ KỲ DIỆU CỦA BỘ GIÁO TRÌNH HỌC TOÁN SOROBAN ONLINE

MỤC LỤC:

1. Nội dung chi tiết của giáo trình toán soroban online.

1.1. Giáo trình toán soroban khóa 1.

1.2. Giáo trình toán soroban khóa 2.

1.3. Giáo trình toán soroban khóa 3.

1.4. Giáo trình toán soroban khóa 4.

1.5. Vở bài tập thực hành và bàn tính Soroban.

2. Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình toán soroban online.


Các phần học trong giáo trình toán soroban online
Các phần học trong giáo trình toán soroban online

Nếu toán soroban đang ngày càng được các bạn nhỏ từ 5-12 tuổi yêu thích và được các bố mẹ hết sức tin tưởng thì các khóa học toán soroban online đang là một xu thế tất yếu của thời đại 4.0, đặc biệt là trong mùa dịch covid-19, khi xã hội bị cách ly, phong tỏa, trường học và các trung tâm bị đóng cửa…

Tuy nhiên, vì phương pháp soroban online khá mới mẻ, nghe thì có vẻ hơi “nguy hiểm” vì liên quan tới công nghệ, chuyển đổi số, kết nối internet, điện thoại thông minh, phần mềm…Thực ra nó hoàn toàn đơ giản, dễ dùng, dễ học và dễ hiểu.

Để giúp các bố mẹ và các con có cái nhìn tổng quan hơn về khóa học toán soroban online, BTshop xin giới thiệu tóm tắt giáo trình toán học soroban online, là toàn bộ nội dung của khóa học, cũng như tất cả các bài giảng có trong khóa học soroban này nhé:

Bài học trong giáo trình toán soroban online
Bài học trong giáo trình toán soroban online

1. Nội dung chi tiết của giáo trình toán soroban online.

1.1. Giáo trình toán soroban khóa 1.

Bài 1: Cùng làm quen với bàn tính Soroban

1.1: Hướng dẫn cho bố mẹ và các quy ước

1.2: Cấu tạo và thành phần bàn tính.

1.3: Cách thao tác trên bàn tính

Bài 2: Đếm số từ 1-99 trên bàn tính soroban

2.1: Đếm số từ 1-9 trên bàn tính

2.2: Đếm số từ 1-99 (phần 1)

2.3: Đếm số từ 1-99 (phần 2)

2.4: Thực hành ảo tính đếm số từ 1-99

2.5: Ôn tập và kiểm tra

Bài 3: Cộng Trừ không có kết hợp từ 1-9

3.1: Cộng trừ từ 1-4

3.2: Cộng trừ từ 5-9

3.3: Thực hành cộng trừ từ 1-9

3.4: Thực hành ảo tính cộng trừ từ 1-9

3.5: Giải đáp và hướng dẫn : Bài tập tự làm ở nhà

Bài 4: Thực hành

4.1: Ôn tập và thực hành cuối khóa

4.2: Giải đáp và hướng dẫn: bài tập đếm số

4.3: Giải đáp và hướng dẫn: bài tập đếm số

4.4: Giải đáp và hướng dẫn: bài tập cộng trừ

4.5: Giải đáp và hướng dẫn: Bài tập cộng trừ

4.6: Lời kết kháo học và gợi ý cho bố mẹ

Bảng 1: Nội dung các bài học trong khóa học toán soroban online 1

1.2. Giáo trình toán soroban khóa 2.

Bài 1: Cộng trừ kết hợp với hạt 10

1.1: Cộng kết hợp với hạt 10 và các anh bạn nhỏ, anh bạn lớn

1.2: Hướng dẫn thực hành bài tập: Cộng kết hợp với hạt 10

1.3: Cộng kết hợp với hạt 10 và các anh bạn nhỏ, anh bạn lớn (tiếp theo)

1.4: Hướng dẫn thực hành bài tập: Cộng kết hợp với hạt 10 (Tiếp theo)

1.5: Trừ kết hợp với hạt 10 và các anh bạn nhỏ, anh bạn lớn

1.6: Hướng dẫn thực hành bài tập: Trừ kết hợp với hạt 10

1.7: Ôn tập cách cộng trừ kết hợp hạt 5 và hạt 10

1.8: Hướng dẫn thực hành bài tập 9.1

1.9: Hướng dẫn thực hành bài tập 9.2

1.10: Hướng dẫn thực hành bài tập 9.3

1.11: Mini game

1.12: Kiểm tra cuối khóa (Nhìn tính)

1.13: Kiểm tra cuối khóa (nghe tính)

Bài 2: Cộng trừ từ 10-49

2.1: Đếm số từ 100 - 199

2.2: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 1

2.3: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.1

2.4: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 2

2.5: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.2

2.6: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 3

2.7: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.3

2.8: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 4

2.9: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.4

2.10: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 5

2.11: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.5

2.12: Cộng từ 10 - 49 (Kết quả dưới 100) - Phần 6

2.13: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.6

2.14: Hướng dẫn thực hành bài tập 11.7

2.15: Trừ từ 10 - 49

2.16: Hướng dẫn thực hành bài tập 12.1

2.17: Hướng dẫn thực hành bài tập 12.2

2.18: Thực hành cộng trừ 02 chữ số (từ 10 – 49)

2.19: Hướng dẫn thực hành bài tập 13.1

2.20: Hướng dẫn thực hành bài tập 13.2

Bài 3: Cộng trừ đến 199

3.1: Cộng từ 50 - 99 (Kết quả dưới 199)

3.2: Hướng dẫn thực hành bài tập 14.1

3.3: Hướng dẫn thực hành bài tập 14.2

3.4: Trừ từ 50 – 99 (Kết quả dưới 99)

3.5: Hướng dẫn thực hành bài tập 15.1

3.6: Hướng dẫn thực hành bài tập 15.2

3.7: Minigame

3.8: Kiểm tra cuối phần - Nhìn tính

3.9: Kiểm tra cuối phần - Nghe tính

Bài 4: Thực hành

4.1: Thực hành cộng trừ 1 - 99

4.2: Hướng dẫn thực hành bài tập 16

4.3: Minigame

4.4: Kiểm tra cuối phần - Nhìn tính

4.5: Kiểm tra cuối phần - Nghe tính

Bảng 2: Nội dung các bài học trong khóa học toán soroban online 2

1.3. Giáo trình toán soroban khóa 3.

Bài 1: Ôn tập

1.1: Ôn tập đếm số từ 1-199 và thực hành ảo tính

1.2: Ôn tập trừ từ 1-99 và thực hành ảo tính

1.3: Hướng dẫn thực hành bài tập 2.1

1.4: Hướng dẫn thực hành bài tập 2.2

Bài 2: Cộng trừ từ hàng trăm có kết quả dưới 999

2.1: Cộng trên bàn tính từ 100-999 (kết quả dưới 999) - Phần 1

2.2: Hướng dẫn thực hành bài tập 3.1

2.3: Cộng trên bàn tính từ 100-999 (kết quả dưới 999) - Phần 2

2.4: Hướng dẫn thực hành bài tập 3.2

2.5: Cộng trên bàn tính từ 100-999 (kết quả dưới 999) - Phần 3

2.6: Hướng dẫn thực hành bài tập 3.3

2.7: Hướng dẫn thực hành Minigame 1

2.8: Cộng trên bàn tính từ 100-999 (kết quả trên 999)

2.9: Hướng dẫn thực hành bài tập 4.1

2.10: Hướng dẫn thực hành Minigame 2

2.11: Trừ trên bàn tính từ 100-999 (kết quả trên 999) - Phần 1

2.12: Hướng dẫn thực hành bài tập 5.1

2.13: Hướng dẫn thực hành Minigame 1

2.14: Trừ trên bàn tính từ 100-999 (kết quả trên 999) - Phần 2

2.15: Hướng dẫn thực hành bài tập 5.2

2.16: Hướng dẫn thực hành Minigame 2

2.17: Hướng dẫn thực hành cộng trừ hàng trăm (100-999) - 6.1

2.18: Hướng dẫn thực hành cộng trừ hàng trăm (100-999) - 6.2

2.19: Hướng dẫn thực hành Minigame

2.20: Thực hành ảo tính

Bài 3: Cộng trừ hàng ngàn

3.1: Đếm số hàng trăm ngàn, hàng triệu

Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 1

Hướng dẫn thực hành bài tập 12.1

Minigame 1

Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 2

Hướng dẫn thực hành bài tập 12.2

Minigame 2

Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 3

Hướng dẫn thực hành bài tập 12.3

Minigame 3

Cộng trừ hàng trăm ngàn (Kết quả dưới 999999) - Phần 1

Hướng dẫn thực hành bài tập 13.1

Minigame 1

Cộng trừ hàng trăm ngàn (Kết quả dưới 999999) - Phần 2

Hướng dẫn thực hành bài tập 13.2

Minigame 2

Hướng dẫn thực hành bài tập 14.1

Hướng dẫn thực hành bài tập 14.2

Minigame 3

Bài kiểm tra cuối phần - Nhìn tính

Bài 4: Cộng trừ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn

4.1: Đếm số hàng trăm ngàn, hàng triệu

4.2. Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 1

4.3. Hướng dẫn thực hành bài tập 12.1

4.4. Minigame 1

4.5. Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 2

4.6. Hướng dẫn thực hành bài tập 12.2

4.7. Minigame 2

4.8. Cộng trừ hàng chục ngàn (Kết quả dưới 99999) - Phần 3

4.9. Hướng dẫn thực hành bài tập 12.3

4.10. Minigame 3

4.11. Cộng trừ hàng trăm ngàn (Kết quả dưới 999999) - Phần 1

4.12. Hướng dẫn thực hành bài tập 13.1

4.13. Minigame 1

4.14. Cộng trừ hàng trăm ngàn (Kết quả dưới 999999) - Phần 2

4.15. Hướng dẫn thực hành bài tập 13.1

4.16. Minigame 1

4.17. Cộng trừ hàng trăm ngàn (Kết quả dưới 999999) - Phần 2

4.18. Hướng dẫn thực hành bài tập 13.2

4.19. Minigame 2

4.20. Hướng dẫn thực hành bài tập 14.1

4.21. Hướng dẫn thực hành bài tập 14.2

4.22. Minigame 3

4.23. Bài kiểm tra cuối phần - Nhìn tính

Bài 5: Cộng trừ hàng triệu

5.1: Hướng dẫn thực hành bài tập 15.1

5.2: Hướng dẫn thực hành bài tập 15.2

5.3: Kiểm tra cuối phần - Nhìn tính

5.4: Kiểm tra cuối phần - Nghe tính

Bài 6: Thực hành Soroban khóa 3

6.1. Hướng dẫn thực hành bài tập 16.1

6.2. Hướng dẫn thực hành bài tập 16.1

6.3. Hướng dẫn thực hành bài tập 16.1

6.4. Hướng dẫn thực hành bài tập 16.1

6.5. Hướng dẫn thực hành bài tập 16.1

Bảng 3: Nội dung các bài học trong khóa học toán soroban online 3

1.4. Giáo trình toán soroban khóa 4.

Bài 1: Giới thiệu và nguyên tắc nhân

1.1. Giới thiệu

1.2. Bảng cửu chương

1.3. Phụ lục

1.4. Nguyên tắc nhân

1.5. Thực hành nguyên tắc nhân

1.6. Minigame

Bài 2: Phép nhân với số có 1 chữ số

2.1. Quy tắc nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

2.2. Thực hành 1 - phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

2.3. Thực hành 2 - phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

2.4. Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

2.5. Thực hành 1 - phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

2.6. Thực hành 2 - phép nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

2.7. Quy tắc nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

2.8. Thực hành 1 - phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

2.9. Thực hành 2 - phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

2.10. Minigame

2.11. Nghe tính

2.12. Bài giải nhìn tính

2.13. Bài giải nghe tính

Bài 3: Phép nhân với số có 2 chữ số

3.1. Quy tắc nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số

3.2. Thực hành 1 - Phép nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số

3.3. Thực hành 2 - Phép nhân số có 2 chữ số với số có 2 chữ số

3.4. Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số

3.5. Thực hành 1 - Phép nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số

3.6. Thực hành 2 - Phép nhân số có 3 chữ số với số có 2 chữ số

3.7. Quy tắc nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số

3.8. Thực hành 1 - Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số

3.9. Thực hành 2 - Phép nhân số có 4 chữ số với số có 2 chữ số

3.10. Minigame

3.11. Nghe tính

3.12. Bài giải nhìn tính

3.13. Bài giải nghe tính

Bài 4: Phép nhân với số có 3 chữ số

4.1. Quy tắc nhân số có 1 chữ số với số có 3 chữ số

4.2. Thực hành 1 - phép nhân số có 1 chữ số với số có 3 chữ số

4.3. Thực hành 2 - phép nhân số có 1 chữ số với số có 3 chữ số

4.4. Quy tắc nhân số có 2 chữ số với số có 3 chữ số

4.5. Thực hành 1 - phép nhân số có 2 chữ số với số có 3 chữ số

4.6. Thực hành 2 - phép nhân số có 2 chữ số với số có 3 chữ số

4.7. Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có 3 chữ số

4.8. Thực hành 1 - phép nhân số có 3 chữ số với số có 3 chữ số

4.9. Thực hành 2 - phép nhân số có 3 chữ số với số có 3 chữ số

4.10. Minigame

4.11. Nghe tính

4.12. Bài giải nhìn tính

4.13. Bài giải nghe tính

Bài 5: Phép chia cho số có 1 chữ số

5.1. Bảng cửu chương chia

5.2. Thực hành 1 - Bảng cửu chương chia trên bàn tính

5.3. Thực hành 2 - Bảng cửu chương chia trên bàn tính

5.4. Quy tắc chia số có 1 hoặc 2 chữ số cho số có 1 chữ số - phép chia hết

5.5. Thực hành 1 - phép chia hết

5.6. Thực hành 2 - phép chia hết

5.7. Quy tắc chia số có 1 hoặc 2 chữ số cho số có 1 chữ số - phép chia có dư

5.8. Thực hành 1 - phép chia có dư

5.9. Thực hành 2 - phép chia có dư

5.10. Quy tắc chia số có 2 hoặc 3 chữ số cho số có 1 chữ số

5.11. Thực hành 1 - phép chia số có 2 hoặc 3 chữ số cho số có 1 chữ số

5.12. Thực hành 2 - phép chia số có 2 hoặc 3 chữ số cho số có 1 chữ số

5.13. Quy tắc chia số 4 chữ số cho số có 1 chữ số

5.14. Thực hành 1 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

5.15. Thực hành 2 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

5.16. Minigame

5.17. Nghe tính

Bài 6: Phép chia cho số có 2 chữ số

6.1. Quy tắc chia số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số

6.2. Thực hành 1 - phép chia số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số

6.3. Thực hành 2 - phép chia số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số

6.4. Quy tắc chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

6.5. Thực hành 1 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

6.6. Thực hành 2 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

6.7. Quy tắc chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số

6.8. Thực hành 1 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số

6.9. Thực hành 2 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số

6.10. Minigame

6.11. Nghe tính

Bài 7: Phép chia cho số có 3 chữ số

7.1. Quy tắc chia số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số

7.2. Thực hành 1 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số

7.3. Thực hành 2 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số

7.4. Quy tắc chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số

7.5. Thực hành 1 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số

7.6. Thực hành 2 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số

7.7. Minigame

7.8. Nghe tính

7.9. Phụ lục

Bài 8: Ôn tập chia cho số có 1 chữ số

8.1. Thực hành 1 - chia số có 1 chữ số cho số có 1 chữ số

8.2. Thực hành 2 - chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

8.3. Thực hành 3 - phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

8.4. Thực hành 4 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

8.5. Thực hành 5 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

8.6. Thực hành 6 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

Bài 9: Ôn tập chia cho số có 2 chữ số

9.1. Thực hành 1 - phép chia số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số

9.2. Thực hành 2 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số

9.3. Thực hành 3 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số

Bài 10: Ôn tập chia cho số có 3 chữ số

10.1. Thực hành 1 - phép chia số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số

10.2. Thực hành 2 - phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số

10.3. Bài giải nhìn tính

10.4. Bài giải nghe tính

Bảng 4: Nội dung các bài học trong khóa học toán soroban online 4

Học toán soroban online cùng Thỏ trắng
Học toán soroban online cùng Thỏ trắng

1.5. Vở bài tập thực hành và bàn tính soroban

Ngoài những bài học chi tiết của giáo trình soroban online, một phần không thể thiếu trong khóa học toán soroban online chính là vở bài tập thực hành và bàn tính soroban. Toàn bộ khóa học toán soroban online chỉ có 1 cuốn vở bài tập thực hành toán soroban, tổng hợp 4 khóa theo như giáo trình ở trên, cộng với 1 chiếc bàn tính soroban rất đơn giản, nhưng nó là "tuyệt đỉnh công phu" đấy các bố mẹ nhé! 2 thành phần này giúp các bé thực hành, tương tác trực tiếp trong quá trình học online cũng như việc tự học toán soroban ở nhà được hiệu quả tốt hơn. Các bố mẹ nhớ cho các con làm bài tập ở nhà trong vở bài tập thực hành cùng các thao tác với bàn tính soroban này nhé!

Vở bài tập thực hành và bàn tính soroban
Vở bài tập thực hành và bàn tính soroban

2. Hướng dẫn cách sử dụng giáo trình toán soroban online. 

  • Để việc học toán soroban thú vị hơn, BTshop xin giới thiệu một số cách sử dụng giáo trình toán soroban online tốt nhất như sau:
  • Nghiêm túc học và sử dụng kết hợp giáo trình soroban online với các tài liệu học toán soroban khác như: bàn tính soroban, các bài tập ảo tính soroban trực tiếp có trên app điện thoại cũng như sách bài tập soroban ở nhà.
  • Giáo trình toán soroban online tập trung và đề cao tính thực hành, nên việc bé hoàn thành các bài tập toán cho bàn tính soroban và ở trong vở bài tập soroban là hết sức quan trọng. Bố mẹ cần luôn luôn kiểm tra việc làm bài tập trong vở hàng ngày, cũng như luôn ra những câu đố, phép tính để con dùng bàn tính soroban để tính toán. Hãy luôn động viên các con cố gắng nếu các bạn ấy làm chưa đúng.
  • Tuyệt đối trung thành và làm theo hướng dẫn cũng như các khuyến cáo ở phần mở đầu của mỗi bài học, ví dụ mỗi ngày chỉ nên học tối đa 15-20 phút, chỉ học bài mới khi đã thực sự hiểu bài cũ, nếu không hãy học đi học lại nhiều lần...

Như vậy, bộ giáo trình toán soroban online là một tài liệu học toán soroban quan trọng nhất, có 4 khóa học chia làm các bài lý thuyệt, thực hành, ôn tập, kiểm tra và game... Nhìn thì có vẻ hơi dài cho các con phải không ạ? Tuy nhiên, các bố mẹ hãy yên tâm nhé, mỗi bài được thiết kế dài nhất chỉ khoảng 15 phút, được hướng dẫn học đi học lại từ 1-5 lần (tùy nhận biết và mức độ hiểu bài của từng bé).

Khối lượng kiến thức, thời gian đã được nghiên cứu và thẩm định khoa học rất kỹ nên hoàn toàn phù hợp với các bé. Và để việc học đạt kết quả cao nhất, BTshop cho rằng các bố mẹ cần cho con sử dụng kết hợp với các tài liệu học toán soroban khác như bàn tính soroban, Bài tập toán cho bàn tính soroban, Sách bài tập Soroban và các tài liệu học toán soroban bổ trợ khác nhé.

Nhanh tay đăng ký ngay  khóa học toán soroban online tại BTshop để nhận được khuyến mại siêu hấp dẫn các bố mẹ nhé!

(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng